New Sons of Norway Naoya Uchida.00_07_14_04.Still003